Nowoczesny sposób na wychowywanie dziecka. Czym są tablice motywacyjne? Zalety i wady tego rozwiązania

Wychowywanie dziecka to nie bułka z masłem, to powie każdy rodzic. Oprócz pięknych chwil, wspólnego śmiechu i całego morza miłości rodzicielstwo ma bowiem swoja ciemną stronę, konieczność wychowywania malucha, co nie zawsze jest procesem łatwym, a tym bardziej przyjemnym. Mając to na uwadze powstały tablice motywacyjne, nowoczesny sposób na pomoc rodzicom w zdyscyplinowaniu dziecka, a zarazem sposób, aby wykonywanie codziennych, domowych obowiązków stało się dla malucha nie tyle przykrą koniecznością, a dobrą zabawą. Oto kilka słów wyjaśnienia na czym polega ten innowacyjny projekt.

Tablica motywacyjna dla dziecka – na czym to polega?

Podobnie jak i dorośli, dzieci mają swoje własne charaktery i cechy osobowości, które sprawiają, że jedne chętniej a drugie mniej oddają się czynnościom takim jak mycie zębów, sprzątanie po sobie zabawek, czy też uprzejmość wobec innych. Wiele z nich ma też powtarzający się problem z oceną tego co dobre, a co złe i wpojenie tego za pomocą pustych słów i instrukcji daje niewiele pożytku. Wychodząc naprzeciw rodzicom zmagającym się z trudem nakłonienia dziecka do wykonywania swoich obowiązków powstały tablice manipulacyjne. Jest to produkt przeznaczony głównie dla maluchów w zakresie wiekowym 3-8 lat, które dopiero uczą się odpowiedzialności. Na indywidualnie przystosowanej do konkretnej pociechy tablicy umieszcza się codzienne czynności i zachowania, które powinny być wykonane, a następnie pod koniec każdego dnia przyznawane są punkty za wypełnienie swoich obowiązków, które skutkują nagrodami za odpowiednie sprawowanie.

Jakie elementy powinna zawierać tablica motywacyjna?

Pomysł, aby zaadoptować tablice motywacyjne do domowych warunków ma swoje korzenie w ocenie efektywności w firmach opartych na biznesowym modelu pracy. Zamieszcza się na niej codzienne czynności i obowiązki, które powinny zostać wypełnione przez malucha, a także w miarę konieczności rzeczy,z  którymi ma problem i należy z nimi walczyć. Co więc może się znaleźć na takiej tablicy? Chociażby mycie zębów, sprzątnięcie po sobie zabawek, pościelenie łóżka, samodzielne ubranie się, wyrzucenie po sobie śmieci, zawiązanie sznurówek, ale także uprzejmość wobec innych czy zrobienie siku do nocnika. Pozytywne wykonanie danej czynności w  ciągu dnia skutkuje przyznaniem “punktów” w postaci uśmiechniętej buźki, kwiatuszka czy słoneczka. Pod koniec tygodnia sumuje się ilość dodatnich punktów i jeśli zostaje osiągnięta pewna ich ilość dziecko otrzymuje umówioną wcześniej nagrodę w postaci chociażby wyjścia do kina lub na lody.

Zalety stosowania tablicy motywacyjnej

Wyróżnia się całą listę pozytywnych cech, wynikających z korzystania z tablic motywacyjnych w procesie wychowawczym dziecka. Są to między innymi:

  • Wykonywanie codziennych obowiązków przestaje być dla dziecka jedynie koniecznością, a staje się też zabawą w zdobywanie punktów i odznaczeń
  • Dziecku łatwiej jest zrozumieć, które zachowania są dobre, a które złe
  • Maluch uczy się cierpliwości i konsekwencji w podejmowanych przez siebie zadaniach, co przekłada się na jego późniejsze życie
  • Tablica motywacyjna to duża pomoc dla rodzica oraz sposób na usystematyzowanie czynności, podejmowanych przez dziecko
  • Graficzne przedstawienie codziennych czynności lepiej wpływa na dziecko niż słowne instrukcje

Krytyka tablic motywacyjnych w wychowywaniu dziecka

Pomimo wielu pozytywnych aspektów sporo mówi się także o negatywnych skutkach, jakie niosą za sobą tablice motywacyjne, stosowane w wychowywaniu dziecka.

  • Wiele kontrowersji wywołuje fakt, że motywacja odbywa się poprzez chęć zdobycia nagrody
  • Zdecydowanie zbyt często nagrodą są rzeczy materialne, które mają zły wpływ na wychowywanie dziecka
  • Posłuszeństwo i bezrefleksyjne wykonywanie poleceń dla zdobycia danych korzyści nie zawsze jest dobrym pomysłem
  • Nie można stosować systemu punktowego do wszystkich życiowych czynności, gdyż odbiera to dziecku szansę na zrozumienie czym jest empatia, bliskość i uprzejmość w stosunku do innych

Bardzo istotny jest fakt, by tablice motywacyjne były wprowadzane tylko i wyłącznie za zgodą dziecka oraz w określonych sytuacjach, w celu poradzenia sobie z konkretnym problemem lub zagadnieniem.